پروژه های گروه ایفا

بقیه نمونه کارها

کسب و کارتان را حرفه ای به نمایش بگذارید

rooyeshcover

روند کار تیم ایفا

1- جلسه

اولین قدم برای شروع یک پروژه رسیدن به در صحیحی از نیاز کارفرما است. در این راستا ابتدا چندین جلسه با کارفرما برگذار می شود و نقاط قوت و ضعف کار بررسی می شود

2- برنامه ریزی

پس از مشخص شدن توانایی ها و کاستی های بیزنس کارفرما یک برنامه دقیق و منظم طراحی می شود و چشم انداز کار به کارفرما ارائه می شود

3- اجرا کردن

در این مرحله تقسیم وظایف اعضای تیم ایفا مشخص می شود و هر کدام از اعضا بر اساس تخصصشان شروع به کار می کنند

4- آزمایش کردن

از همان مراحل ابتدایی کار آزمایش ها و تست های متعددی انجام می شود و به کارفرما ارائه می شود تا روند پروژه را تایید کند

5- تحویل پروژه

در نهایت پس از اتمام پروژه توسط تیم ایفا، پروژه به کارفرما تحویل داده می شود

ما اینجا هستم تا در کسب و کار شما تاثیر مثبت داشته باشیم.

از طریق ایده های خلاقانه، نوآوری و تاثیر گذار در کسب و کار شما.

پروژه خود را اکنون شروع کنید