توضیحات

چکیده پروژه

پیشبرد و رشد اینستاگرام به صورت ارگانیک در جهت برند سازی شخصی (personal Branding) و ارزش آفرینی و رساندن پیام برند به مخاطبان.

چالش

اولین چالش در این پروژه شناخت و تعیین استراتژی برای استفاده حداکثری از توانایی های فردی بود. همچنین یکپارچه سازی خط فکری اعضا تیم برای حاصل شدن نتیجه بهتر در جهت برند سازی.

راه حل

پس از مشخص شدن مسیر حرکت و فکری اعضای تیم، یک قالب خاص برای تمامی المان های پروژه در نظر گرفته شد (نظیر لوگو، پالت رنگی و …) و با شکل گیری هویت برند فرایند برندینگ شروع شد.

لوگو طراحی شده

پالت رنگی

لوگو نهایی

اینستاگرام

اینستاگرام فعال با بیش از 17000 هزار فالور و رشد ارگانیک

مهارت های بکار رفته در انجام این پروژه

طراحی گرافیکی

اولین کار برای ساخت بند ایجاد یک هویت بصری است که در فضای مجازی این امر با طراحی های گرافیکی و نرم افزارهایی نظیر فتوشاپ و ایلستریتور انجام می گیرد.

فیلمبرداری

فیلمبرداری حرفه ای یکی از جنبه های بسیار مهم این پروژه است به همین دلیل تمامی نیازهای فیلمبرداری اعم از دوربین حرفه ای، نور، صدا و تهیه و استفاده شد.

تدوین

برای حصول ویدیویی با کیفیت بالا در این پروژه تمامی ویدیو ها با نرم افزارهای پریمیر پرو و افترافکت تدوین شدند.

استراتژی برند

تمامی ابزارهای بکار گرفته با استفاده از دانش برندسازی شخصی (personal Branding) مانند اجزای یک ماشین در کنار یکدیگر  قرار گرفته شدند.

نمونه ویدیو ساخته شده