وردپرس

Home » وردپرس

اینستاگرام و وبسایت mrahimi.ir

1400-1-14 11:18:25 +00:00

چکیده پروژه پیشبرد و رشد اینستاگرام به صورت ارگانیک در جهت برند سازی شخصی (personal Branding) و ارزش آفرینی و رساندن پیام برند به مخاطبان. چالش اولین چالش در این پروژه شناخت و تعیین استراتژی برای استفاده حداکثری از توانایی های فردی بود. همچنین یکپارچه سازی خط فکری [...]

رفتن به بالا